IKEA Lakberendezési Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HASZNÁLT IKEA BÚTOR VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ

Az IKEA Lakberendezési Kft., (székhelye: 1148 Budapest, Örs vezér tere 22., )
cégjegyzékszáma: 01-09-162734, adószáma: 10731084-2-44; nyilvántartását vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Itt felveheti velünk a kapcsolatot, Honlap: www.IKEA.hu (a továbbiakban: IKEA) jelen Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) 2019. Április 16. napján lépnek hatályba. Az IKEA Lakberendezési Kft az Országos Kereskedelmi Szövetség tagja.

Tárhelyszolgáltató
Cégnév: IKEA IT AB
Elérhetőség: privacy.officer@IKEA.com
Székhely: Ikeagatan 7, SE- 343 81 Älmhult, Svédország
AZ IKEA fenntartja a jogot, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket módosítsa vagy
kiegészítse. A módosítások, illetve kiegészítések a www.ikea.hu internetes oldalon lesznek
elérhetőek. A jelen Általános Szerződési Feltételek bármely változása a változás vagy kiegészítés
hatáybalépését követő használt IKEA bútor visszavásárlására vonatkozó jogügyletekre vonatkozik.

1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A jelen ÁSZF hatályos változata az www.IKEA.hu címen érhető el, amely kizárólag használt IKEA bútorok IKEA általi visszavásárlására vonatkozik.

Az eladni kívánt használt IKEA termékek az ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel értékesíthetők az IKEA, mint vevő számára, a honlapon elérhető online alkalmazás használatával.

A 1. sz. Mellékletben felsorolt termékeket az IKEA nem vásárolja vissza, ezek a termékek nem tölthetőek fel az online alkalmazásba.

Azokon a napokon, amikor az áruház zárva tart (így a munkaszüneti napokon és december 24-én és 31-én) az Eladó az online felületen a feltöltést megteheti, azonban az IKEA az eladni kívánt termékekre vonatkozó információkat illetve az alkalmazásba feltöltött árukra vonatkozó adatok vizsgálatát nem kezdi meg és az áruk megvételével kapcsolatosan visszajelzést ezeken a napokon nem teljesít. Kérjük, tájékozódjék az áruház nyitva tartásáról a termék (ek) alkalmazásban történő feltöltésének megkezdése előtt!

Az ÁSZF az IKEA mint vevő, és a Fogyasztó, mint eladó (a továbbiakban: Eladó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Fogyasztónak nem minősülő eladó számára a szolgáltatás nem elérhető.

Eladó csak saját tulajdonában álló használt IKEA termékeket jogosult értékesítésre felajánlani, illetve ezen termékekre vonatkozó információkat feltölteni az online alkalmazásba.

Az alkalmazás használata során (az eladni kívánt termékekre vonatkozó információk) IKEA részére történő elküldésével az Eladó, elismeri, hogy megismerte a jelen ÁSZF - et és mellékleteit, valamint az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit és kifejezetten elfogadja azokat az ajánlat IKEA részére történő elküldésekor érvényes szövegezésük szerint. A két dokumentum az erre mutató linkre történő kattintással érhető el és onnan letölthető. A dokumentumok elfogadása az erre szolgáló checkbox kitöltésével történik.

Az IKEA használt IKEA bútor értékesítésére vonatkozó online felületét csak 18. életévüket betöltött magánszemélyek használhatják, illetve tehetnek értékesítésre vonatkozó ajánlatot.

Az alkalmazás használatával, az IKEA termékek feltöltésével valamint IKEA részére történő felajánlásával és későbbi értékesítésével az Eladó nem válik jogosulttá az IKEA vagy az IKEA-val szerződéses kapcsolatban álló vállalkozók védjegyei, üzleti elnevezése, logója, stb. használatára.

2 HASZNÁLT IKEA TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK FOLYAMATA

A termékek IKEA számára történő értékesítése során szükségünk van a termékekkel kapcsolatos információkra, amelyekhez az online alkalmazás segítséget nyújt. Az online alkalmazás tartalmazza azokat az előzetes információkat, amelyek alapján a visszavásárlás a felek jelenlétében megtörténhet. Kérjük, hogy az alkalmazás kitöltésével adja meg az értékesíteni kívánt termékre vonatkozó összes szükséges információkat (termék neve, javasolt eladási ára stb.). Kizárólag az IKEA által forgalmazott IKEA termékek azok, amely az értékesítés tárgya lehet, amely kérdés eldöntésében (kétség esetén) kizárólag az IKEA dönt. A termékek bármely megjelenítése a www.ikea.hu címen csak tájékoztató jellegű. A termékek fényképpel és egyéb tájékoztatással együtt kerülhetnek feltöltésre az online alkalmazásban.

Az IKEA fenntartja a jogot arra, hogy jelen ÁSZF alapján az alkalmazás használata során korlátozza az Eladó által eladásra kínált egyes IKEA termékek típusát, valamint azok darabszámát.

3. AZ ALKALMAZÁS HASZNÁLATA, TERMÉKREGISZTRÁCIÓ, ÉRTÉKESÍTÉS

Az alkalmazás használatához, illetve az ajánlat megtételéhez külön regisztráció nem szükséges, azonban az Eladónak előzetesen meg kell adnia az adatait, beleértve a számlázáshoz kapcsolódó szükséges személyes adatokat is.

Az adatbeviteli hibák azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:

A termékek alkalmazásba történő feltöltésének véglegesítése előtt az Eladó ellenőrizheti a bevitt adatokat és szükség esetén módosíthatja azokat.

Kérjük, ellenőrizze a használt IKEA bútorok feltöltése során megadott adatait és információkat, ideértve egyes tételek típusát és darabszámát, megfelelő fotó darabszámokat, mind az adatok megadásakor, mind az adatfeltöltés befejezésekor!

Az Eladó által megadott adatok a feltöltés során bármikor szerkeszthetők vagy módosíthatók.

A sikeres termékregisztrációról a rendszer egy üzenetet küld (no- reply). A termékregisztrációját az Eladó bármikor visszavonhatja. A termék regisztrációt követően az IKEA 5 munkanapon belül visszajelez az Eladó részére, amely során tájékoztatást ad arról, hogy az Eladó által megjelölt eladási árat a megadott információk és képek alapján reálisnak tartja-e, illetve álláspontja szerint milyen eladási áron kész a terméket az IKEA a termék megtekintése után átvenni.  Az IKEA az árajánlatához nincs kötve. Az IKEA termék megvételére vonatkozó visszajelzése nem minősül kötelező érvényű vételi ajánlatnak, a válasz kizárólag tájékoztató jellegű. A megvételre felajánlott termék IKEA általi megvételére (jogügylet megkötésére) a termék tényleges bemutatásást követően a felek egyidejű jelenlétében kerülhet sor, legkorábban az IKEA árajánlatát tartalmazó e-mail válaszától számított 7. naptól kezdődően. Eladó a megvételre felajánlott használt termékeket saját kockázatára szállítja be az IKEA áruházba megtekintésre, így végleges adás-vételi szerződés megkötésének elmaradása, illetve meghiusulása miatt az Eladó az IKEA-val szemben igényt nem támaszthat.

Az ÁSZF hatályos szövege és mellékletei  PDF formátumban csatolásra kerül az IKEA visszaigazoló e-mailjéhez

A panaszkezelésre vonatkozó további általános tájékoztató az alábbi linken is elérhető: http://www.ikea.com/ms/hu_HU/customer_service/ikea_services/ikea_quality_guarantee.html

Az online alkalmazás és elektronikus levelezés célja, az előzetes információcsere, amely kommunikáció  nem minősül írásbeli szerződésnek, nem hozzáférhető, azonban az IKEA annak érdekében iktathatja, hogy biztosítsa a később létrejött szerződés rendelkezéseinek sikeres teljesítését és az esetleges hibás teljesítés miatti felelősségből fakadó kötelezettségek teljesítését. Az adásvételi szerződés nyelve a magyar lesz. Az adásvételi szerződés nem a használt IKEA bútorok online alkalmazásban történő regisztrációja alkalmával (feltöltésekor), illetve az IKEA visszaigazolása alapján, hanem a termékek IKEA általi szemrevételezését követően a végleges vételi ár közlését követően a termékek Eladó általi átadása és IKEA általi átvételi pillanatában köttetik meg. Ebben a pillanatban keletkeznek az Eladó és az IKEA közötti kölcsönös jogok és kötelezettségek. Ezen jogokat és kötelezettségeket az adásvételi szerződés és az adásvételi szerződés részét képező jelen ÁSZF tartalmazza.

Az IKEA és az Eladó közötti szerződésre a magyar jog az irányadó.

3. TULAJDONJOG

Az adásvételi szerződés megkötésekor az Eladó  átadja az adásvétel tárgyát képező termékeket az IKEA-nak.. Az IKEA az Eladó által elfogadott vételár megfizetésével válik a termék tulajdonosává.

4. AZ ÁTADÁS -ÁTVÉTEL MÓDJA

Az IKEA az alábbi átadási módot kínálja:

5. A SZEMÉLYES ÁRUÁTADÁS/ÁTVÉTEL

Az IKEA a visszaigazoló e-mailjét követően az Eladó az általa, az online alkalmazásba feltöltött IKEA használt terméket legkésőbb az átadás kiválasztott napján bemutatja az IKEA áruházban, amely időpontot az IKEA jogosult módosítani, amelyről az átadás napját megelőzően külön e-mailben tájékoztatja az Eladót.. Az Eladót terheli a beszállítás/ elszállítás valamint rakodás költsége.

Átadáskor az IKEA gondosan ellenőrzi az eladásra kínált használt IKEA bútor állapotát, eredetét, illetve azt, hogy az megfelel -e az online alkalmazásba feltöltött információknak, amely alapján az előzetes árkalkuláció elkészült. Az Eladó köteles az átvétel során tájékoztatni az IKEA- t a termék hibájáról, sérüléseiről. A terméket összeszerelt állapotban köteles az Eladó átadni az IKEA-nak. Az IKEA a nem összeszerelt és nem megfelelő állapotú bútort nem köteles átvenni, ebben az esetben a jogügylet nem jön létre.

Az IKEA székhelye vagy telephelye (fiók telepe) tekintendő az átadás helyének, amelyet a Vásárló a visszaigazolásban jelöl meg, amely a Budaörsi áruház ( 2040 Budaörs Sport utca 2-4.) valamint Budapesti áruház, (1148 Budapest, Örs vezér tere 22.) és a Soroksári áruház ( 1239 Budapest, XXIII. Vecsési út, hrsz.: 195836/32.) Az Eladó legkésőbb az átadás kiválasztott napján bemutatja  a termékeket az IKEA részére, kivéve, ha az IKEA előzetesen arról tájékoztatja a jelen ÁSZF rendelkezései szerint, hogy a termék bemutatása és átadása más időpontban lehetséges.

Amennyiben az Eladó az átadás kiválasztott napján nem mutatja be a termékeket, akkor a használt bútorra vonatkozó előzetes levélváltásban foglaltak (eladási ár és vételi árra vonatkozó indikatív közlések) hatályukat vesztik, az Eladó ugyanezeket a termékeket az alkalmazás ismételt használatával (termékek ismételt feltöltésével) ajánlhatja fel az IKEA számára megvételre.

Amennyiben az Eladó által beszállított használt IKEA bútor, nem található meg az IKEA terméklistában és/vagy nem azonos az online alkalmazás használata során elküldött képen szereplő termékkel, vagy nem megfelelő állapotú, nem felel meg az ÁSZF- ben felsorolt feltételeknek, illetve a termékre vonatkozó adatok egyéb vonatkozásban nem egyeznek az online felüleltre feltöltött adatokkal, vagy bármilyen további aggály merül fel a termék állapotával vagy tulajdonjogával kapcsolatban az IKEA- nak jogában áll egyoldalúan elutasítani a termék további viszgálatát és átvételét.

A termékeket – a visszaigazoló e-mail felmutatásával – nyitvatartási időben személyesen lehet bemutatni és értékesítés céljára bemutatni, illetve átadni az alábbi IKEA telephelyeken:

Soroksári áruház
1239 Budapest, XXIII.
Vecsési út, hrsz.: 195836/32

Nyitvatartási idő
Hétfő-szombat: 09:00 - 21:00
Vasárnap: 09:00 - 19:00

Eladó a termék átadása során jogosult a személyes átadásra harmadik felet megjelölni.Az IKEA jogosult – de nem köteles – azonosítani a termék atadáskor eljáró személyt, vagyis ellenőrizni személyi azonosító igazolványt vagy más hasonló hivatalos okmányt.

Az IKEA kifejezetten kizárja a felelősséget a visszaigazolás felmutatása, illetve az árubemutatás és átadás során felmerülő bármely visszaélésért

6. SZÁLLÍTÁS

Amennyiben a Vásárló a bútort nem tudja maga elszállítani a Vállalathoz, igénybe veheti a Vállalat (vagy a Vállalattal szerződésben álló szállító Transport Contractor) által felajánlott szállítási szolgáltatást. A szállítás díja 6990 forint, és Budapest területén érvényes. A szállítási költség teljes összege levonásra kerül a Vásárlótól átvett bútor Vállalat által kifizetendő teljes értékéből. Amennyiben a vásárló elfogadja a szállítási szolgáltatásra vonatkozó ajánlatot, a legközelebbi vásárlása során discount cardot kap az áruházban az Ügyfélszolgálattól.

A Vásárló köteles megfelelően becsomagolni a bútort, és szállításra kész állapotban átadni, mert ennek hiányában a Vállalattal szerződésben álló szállító elutasíthatja a bútor átvételét.

7. FIZETÉSI FELTÉTELEK

A vételárat az Eladó kizárólag személyesen veheti át az adott áruházban, ahol az IKEA által véglegesen jóváhagyott vételár alapján a termék értékesítése és átadás- átvétele történik az adott összeggel feltöltött IKEA ajándékkártya formájában.

Az IKEA az Eladó által beszállított használt IKEA termék ellenőrzését követően az Eladó által elfogadott vételár véglegesítésekor és az adásvételi szerződés megkötésekor köteles feltölteni a vételárral megegyező összeggel az ajándékkártyát, amelyet átad az Eladónak.

8. FOGYASZTÓI JOGOK ÉS KÖTELEZETSÉGEK

8.1 Szavatosság
Az Eladó kijelenti, hogy az értékesített termékek minőségével valamint egyéb jellemzőivel kapcsolatban az IKEA-t, mint vevőt teljeskörűen tájékoztatta. Az Eladó, szavatolja, hogy az értékesítésre felajánlott használt IKEA termék a tulajdonában van, illetve a termékek értékesítésre vonatkozóan jogosult adás-vételi szerződést kötni, a szerződés megkötése harmadik fél jogát nem sérti. Az Eladó az adásvételi szerződéstől, annak megkötését követően nem állhat el. Amennyiben a használt termékek IKEA részére történő bemutatása során a termék szemrevételezése és vizsgálata során az IKEA úgy dönt, hogy a termékeket nem veszi át és az adás-vételi szerződést nem köti meg, az Eladó köteles a termékeket saját költségén haladéktalanul elszállítani az IKEA áruházból. Amennyiben ezt a kötelezettségét elmulasztja az IKEA jogosult a használt termék megsemmísítése iránt intézkedni, amlynek költségét az Eladóra hárítja.

8.2 Panaszkezelés
Az IKEA Lakberendezési Kft. minden panaszt az IKEA Panaszkezelési szabályzatának rendelkezései alapján kezel. Reklamáció esetén az Eladó az alábbiak szerint érheti el az IKEA-t:

Ügyfélszolgálat (vevőszolgálat) címe:
1239 Budapest Soroksár, XXIII. ker. Vecsési út, hrsz.: 195836/32 (Soroksári áruház)
Postacím: 1148 Budapest, Örs vezér tere 22
Telefon: (36)1 460-31-60
Kapcsolattartó központ itt
Honlap: www.IKEA.hu

9. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

Az IKEA az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: a „Törvény”) szerint mint adatkezelő kezeli az Eladó személyes adatait (név, e-mail cím, lakcím, telefonszám, fotók, vételár, termékek az ajánlat értékelése, a szerződés megkötése és a szerződés teljesítésének céljából, a szerződés teljesítéséhez szükséges ideig, a Eladó panaszainak kezeléséig és amennyiben szükséges, úgy a jogszabályok által megkövetelt ideig.

Az IKEA mind automatizált, mind kézi adatkezelést végez és nem továbbítja a személyes adatokat harmadik személyeknek - az alkalamzás működtetését, és a termékek megvételével kapcsolatos ügyek bonyolítását, stb, biztosító szerződéses partnerek kivételével. A személyes adatok megadása önkéntes alapú, azonban amennyiben az Eladó nem járul hozzá a személyes adatai megadásához a fenti célra, a szolgáltatást nem tudja igénybe venni, illetve az adás-vételi szerződés megkötése, az áruátvételt nem lehet teljesíteni. Felhívjuk figyelmet arra, hogy a számla esetében a számla kiállításához szükséges személyes adatok kezelése jogszabály kötelező rendelkezésén alapul. Az Eladó jogosult hozzáférni a személyes adataihoz, továbbá azok kijavítását kérni és a Törvényből adódó egyéb jogait gyakorolni. Az Eladó a jogait az adatkezelő alábbi címén gyakorolhatja: IKEA Lakberendezési Kft. részére levelet küldhet az alábbi címre 1148 Budapest, Örs vezér tere 22, vagy e-mait írhat az alábbi címre: privacy.officer@IKEA.com.

Amennyiben az Eladó hozzájárul az ilyen felhasználáshoz, az IKEA a személyes adatokat elégedettségi felméréshez is kezelheti. Az Eladó írásban bármikor visszavonhatja a megadott hozzájárulását az adatkezelő alábbi elérhetőségén: IKEA Lakberendezési Kft. 1148 Budapest, Örs vezér tere 22, vagy e-mailben: privacy.officer@IKEA.com.

Az IKEA használt IKEA bútor megvásárlásával  kapcsolatos adatkezelési tájékoztatója 3 Számú mellékletként csatolva. Az IKEA Adatkezelési Szabályzata elérhető az alábbi címen: http://www.ikea.com/ms/hu_HU/pdf/Privacy_Policy/Adatkezelesi_tajekoztato.pdf

Sütik
Az online alkalmazás használatához külön regisztráció nem szükséges. Az Eladó honlapra történő első belépés alkalmával kap tájékoztatást a sütik fajtájáról, illetve használatáról. Az IKEA sütikre vonatkozó szabályzata az alábbi linken érhető el:http://www.ikea.com/ms/hu_HU/privacy_policy/cookie_policy.html

10. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

8.1 Szavatosság
Az Eladó kijelenti, hogy az értékesített termékek minőségével valamint egyéb jellemzőivel kapcsolatban az IKEA-t, mint vevőt teljeskörűen tájékoztatta. Az Eladó, szavatolja, hogy az értékesítésre felajánlott használt IKEA termék a tulajdonában van, illetve a termékek értékesítésre vonatkozóan jogosult adás-vételi szerződést kötni, a szerződés megkötése harmadik fél jogát nem sérti. Az Eladó az adásvételi szerződéstől, annak megkötését követően nem állhat el. Amennyiben a használt termékek IKEA részére történő bemutatása során a termék szemrevételezése és vizsgálata során az IKEA úgy dönt, hogy a termékeket nem veszi át és az adás-vételi szerződést nem köti meg, az Eladó köteles a termékeket saját költségén haladéktalanul elszállítani az IKEA áruházból. Amennyiben ezt a kötelezettségét elmulasztja az IKEA jogosult a használt termék megsemmísítése iránt intézkedni, amlynek költségét az Eladóra hárítja.

11. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A jelen Általános Szerződési Feltételekre Magyarország jogszabályai irányadók.

Fogyasztói panasz esetén a Fogyasztó az alábbi testületekhez fordulhat:
Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala (2030 Érd, Budai út 7/b), vagy Budapest XIV. kerületi Járási Hivatala (1145 Budapest, Pétervárad utca 11-17.), illetve Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala (1051 Budapest, József Nádor tér 10.), Bp. XXIII kerületi Járási Hivatal (1238 Budapest, Grassalkovits u. 158), továbbá a Budapest X. kerületi Járási Hivatal (1104 Budapest, Körösi Csoma Sándor út 53.)

Az Eladó az itt felsorolt hatóságokhoz is fordulhat panaszával:
http://www.pea.hu/node/4306 valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz is (www.nmhh.hu).

Az online felületre feltöltött használt IKEA bútorok leadott megrendelésekből adódó, a Társaság és a fogyasztónak minősülő Eladó közötti fogyasztói jogviták peren kívül is rendezhetők. Az ilyen peren kívüli vitarendezésre a Békéltető Testületek rendelkeznek hatáskörrel.

Az IKEA székhelye szerint illetékes Békéltető Testület a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület; postacíme: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. és a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület, postacíme:1119 Budapest Etele út 59-61.

További békéltető testületek felsorolását a 2. sz. mellékletet tartalmazza, illetve  az  alábbi linken érhető el IKEA Privacy Policy, fogyasztovedelem.kormany.hu, fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579.

A vitarendezésre az Online Vitarendezési honlap (https://webgate.ec.europa.eu/odr) is használható. A személyes adatok védelme tekintetében a jogszabályi megfelelőség felügyeleti szerve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (www.naih.hu).

Kelt: Budapesten, 2019. Március

Mllékletek

  1. számú melléklet (Online nem feltölthető használt IKEA termékek köre)
  2. számú melléklet (panaszkezelés)
  3. számú melléklet (Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztató)